Kurser

Nästa kursstart 5 mars, 12 mars, 19 mars, 26 mars, 2 april, kl:18-20.
Totalt 10h, 1495kr ink moms.
På JLFysiocenter, St Knuts Torg 1.
Anmälan till caroline@jlfysiocenter.se 0411-241034

Privat person:
I gruppkurserna träffas vi 10h, vid 5 olika tillfällen. Du får lära dig olika verktyg att använda i vardagen, du får ta del av olika forskningsresultat samt får en ingående teori om hur mindfulness verkar som ett kraftfullt verktyg. Egna reflektioner ihop med givande diskussioner i gruppen.
Anmälan och frågor till caroline@jlfysiocenter.se
Enskilda kurs tillfällen, 1 h per tillfälle, på JL Fysiocenter i Ystad. Du bestämmer själv hur många gånger du önskar gå. Vill du ha enstaka individuella kurstillfällen efter genomförd grundkurs fungerar det bra som uppföljning. 550kr/h

Arbetsmiljöverket har sedan 31 mars 2015 nya föreskrifter för att hantera arbetsmiljö förebyggande åtgärder (AFS 2015:4).  Kurserna i ”mindfulness som stresshantering” följer skatteverkets regler för att gälla som skattefri förmån inom motion och friskvård. Jag jobbar med två perspektiv för att hantera arbetsmiljöfrågor, både på företagsorganisatorisk nivå och på ledarnivå.

Företag:
Vid arbetsplatsförebyggande åtgärder i stresshantering och grupputveckling kommer jag ut till er enligt gemensamt upplagd plan. Förslagsvis startar vi med en inspirationsföreläsning för att sedan göra ett gemensamt upplägg som passar just ert företag.
Önskar ni lära mer om mindfulness i grupp lägger vi upp en plan efter önskemål. i

Föreningar:
Mental träning workshop för ungdomar, lagsporter eller individuella sporter.
Under 1,5h gör vi tillsammans en workshop med övningar, diskussioner om hur mental träning kan förändra välmående, fokus och koncentration. Vad, när, hur, vad kan man påverka och inte! Det ska vara roligt och träna/tävla. Önskvärt att coacher och tränare är med på denna workshop.
Håller även föreläsningar för föräldragrupper.

Inspirationsföreläsningar:
Hjärnstark, 1,5h-2 h, Hur man som förälder kan stötta och finnas där på bästa och mest motiverande sätt när barnen utövar sin sport alt hur man stöttar i skola.
Mindfulness, 1,5h-2h, vad är mindfulness och hur funkar det? Vilka effekter kan man få och hur gör man? Vad händer i hjärnan vid stress alt vila? Hur kan man styra sin dag för att uppleva mindre stress? Vi går igenom teori och några övningar som är lätta att göra i vardagen.

Arbetar även med systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om det önskas hjälp med litet som stort. Ergonomironder, föreläsningar, handboksupplägg, förbyggande av psykiskohälsa. I samarbete med JL Fysiocenter AB i Ystad, Läs mer på:

Jl Fysiocenter.se

Mindfulness-ett förhållningssätt till livet-Personlig utveckling

Utvärdering från tidigare deltagare på kurserna:
”Mycket bra verktyg, att faktiskt kunna bli medveten i nuet”
”Jättenyttigt och hälsosamt, stort tack”
”Det har öppnats nya dörrar. Hjälpt mig att återfå fokus på rätt saker”
”Intressant och givande, lärt mig att ta konflikter bättre, samt att hantera stressen på ett bra sätt”
Uppskattar upplägget, saklig teori med efterföljande reflektion och diskussion”
”Tror mindfulness kan hjälpa mig att bli den jag vill vara”
”Detta är som personlig utveckling, vilket man har nytta av i alla situationer, framför allt i välmående”
”Allt har varit intressant, övningar, andningen, forskning, diskussioner, reflektioner”
”Allt har varit intressant och användbart. Nu är det upp till mig att hitta rutiner för att behålla fokus på nuet”
”Bra verktyg med bra andningsövningar”
”Lärt mig stanna upp i vardagen och bli mer medveten så jag kan göra aktiva val innan stressen ökar”
”Jag har ökat min självkännedom och fått redskap att ta med mig vardagsstressen, väldigt nyttigt”

Comments are closed