Mindfulness

Mindfulness- Investering för livet

  Känner du dig stressad och otillräcklig, svårt att få ihop livspusslet? Eller bara nyfiken på att utveckla dig själv och bli mer medveten. Att lära sig Mindfulness är en fantastisk investering.
Visste du att det är inte stress och högt tempo som är det stora hälsorisken, utan bristen på återhämtning vila och sömn. Dock är det skillnad på kroppslig vila och hjärnvila.
Många känner att det är ett tufft att få ihop jobb, fritid, familj, vänner etc på ett balanserat sätt.
I stressade situationer går vi oftast på autopilot, dvs har låg grad av medvetenhet om vad vi känner och tänker, vi bara gör.
När vi ökar koncentrationen och medvetenheten har vi också större möjlighet att påverka de verkliga val vi har.
Vi lär oss att se verkligheten som den är, inte som den borde vara.
Om du inte lever här och nu, när ska du då göra det?

Mindfulness har översatts till medveten närvaro på svenska eftersom det bland annat handlar om att vara medveten här och nu. Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet. För det är här och nu vi lever, igår och dessförinnan är förbi och framtiden är fortfarande oskriven.
Det låter enkelt, men kräver träning.

Runt om i världen bedrivs det forskning kring mindfulness och dess effekter. Ett flertal forskningsrapporter visar bland annat att mindfulnessträning ger minskad stress, minskad oro, bättre sömn, ökad förmåga att hantera smärta och ångest och ger därmed ökad livskvalitet.
Träningen ger också ökat fokus, bättre uppmärksamhet, ökad självinsikt och koncentrationsförmåga.

800 forskningsartiklar publiceras per år. Läs mer under forskning.

Med träning i mindfulness lär sig personen hantera stress, se de val som finns, göra mer medvetna val, göra realistiska val och hitta positiva utvägar. Man kommer lättare ur sitt automatiserade beteende, dvs att kliva ur autopiloten.
Man kan se det som att ”gå på gym med hjärnan”- steg för steg i din takt.
Träningen gör att du utvecklar din koncentrationsförmåga och din förmåga att fokusera på det du vill

Långtidssjukskrivning pga. utbrändhet och psykisk ohälsa i Sverige ökar och besvären är ofta stressrelaterade.
Under de senaste 5 åren har sjukskrivningarna för psykisk ohälsa ökat med 75%.
Mindfulness har visat sig vara en väldigt effektfull behandling.
Genom att tidigt känna igen kroppens signaler ökar chansen till snabbare återhämtning och förebygger återfall.
Energipåfyllning, vila och återhämtning är helt avgörande för ett tillfrisknande. 

Mitt företag "Connect Consulting" står för kommunikation, ledarskap och medvetenhet! När du kan leda dig själv kan du också leda andra

 

 

Comments are closed